élni, lenni, szeretni, enni, horgolni | moksha.hu

term ID:
parent cat ID:31
parent cat ID 1:
post ID:48415
category_31 #2e75e7

Tartalomjegyzék erről az oldalról:

Suli: j és ly helyesírási szabályok és összefüggések

Visszaugrás a navigációra
Az oldal cikkei bevezetőkkel:

Suli: j és ly helyesírási szabályok és összefüggések

Myreille - Publikálva:

A nyelvtan és a helyesírás egyáltalán nem misztikus. Egyszerű és szóvégi szabályok, hogy könnyebb legyen begyakorolni, hol írunk j-t és hol ly-et. Előszó: Tisztán emlékszem, hogy általánosban nem tanultunk szabályokat, csak kínoztak a helyesírással. Később nagy felfedezésem volt, hogy a j/ly “trükknek” vannak szabályai, de a kivételeknél feltüntetett stb. legalább annyira elbizonytalanított, mint a bizonytalan tudás. Lehet, hogy túlzottan maximalista vagyok, de az összes kivételt össze akarom gyűjteni és ezt a tudást átadni a gyerekeimnek. Mivel rengeteg időt töltök “tananyagok” és gyakorló feladatok összegyűjtésével, gondoltam, ha nekem már megvan, másnak is legyen könnyebb az élete, illetve szeretném, ha az anyagok “közösségi lektorálás” alá kerülnének, együtt pontosítanánk, egészítenénk ki. Nem akadémikus megállapítások, összefüggések kellenek, hanem olyanok, amelyek érthetővé és átláthatóvá teszik a nyelv rendszerét. jly A j és ly helyesírási szabályok és összefüggések: Egyszerű szabályok:

 1. A szó elején mindig j-vel írandó (jár, javít, jel, jó, jég, jegenye stb.) kivétel: a lyuk szó és a belőle képzett szavak (lyukat, lyuggat, lyukra, lyukasztó stb.).
 2. A tejtermékek, tejes ételek mindig j-vel  írandó (tej, joghurt, sajt, vaj, tejföl) kivétel: gomolya.
 3. Testrészek, belső szervek, érzékszervek mindig j-vel írandó (pl. haj, máj, háj, ujj, száj, ajak) kivétel: csigolya, hüvely, hólyag.
 4. A betegségek legtöbbször ly: fekély, tályog, golyva, hályog, sipoly, hólyaghurut, hülyeség kivétel: ájulás, valamint azok a szavak, amelyekben a j-vel írandó testrész (pl. hajhullás, fejtetű, fejfájás, májzsugorodás stb.) vagy szó (járvány, fájdalom, jódhiány, szívzörej, játékfüggőség) szerepel.
 5. Minden vízhez/folyóhoz kapcsolódó szót ly-vel írunk. pl. folyó, folyam, folyik, folyás, apály, dagály, sekély
 6. Hangok, hanghatások j-vel írandók: zörej, dörej, zsivaj, moraj, kacaj
 7. A madárnevek általában ly (pl.: gólya, sólyom, bagoly, seregély, harkály, sirály, ölyv, fogoly, karvaly, keselyű, pulyka, királyka). Kivételek: héja, varjú, fürj, szajkó, papagáj, jérce (de ugye erre vonatkozik az 1. szabály), fajd.
 8. Az egy szótagból álló szavak végén legtöbbször –j írandó: baj, haj, zaj, báj, háj, báj, nyáj, tej, fej, táj, díj, új stb. Kivétel: hely, mely, mély, ily, oly, boly, foly(ik), moly, súly, gally, dölyf, süly, ölyv (de ugye erre vonatkozik a 7. szabály is)
 9. A szótőben az r után mindig –j írandó: férj, fürj, varjú stb
 10. A szótőben a –t előtt mindig –j írandó: sajt, hajt, rejt, sejt, ejt, felejt, selejt, fojt(ani), sújt(ani), gyújt(ani), gyűjt(eni) stb. (Fontos, hogy ly-vel írandó: helytelen, folyton, folytonosan, folytat, folytán, folyt (a víz), súlytalanság stb.)
 11. Toldalékokban mindig j-t írunk: várj, mosolyogj, folyjon, látja, mondjuk, kérjük, felejt, kapuja, daruja, hegedűje, biciklijük, haverjaik, autója, ceruzája stb.
 12.  Az ilyen, olyan, milyen, amilyen, amely, semmilyen, valamilyen, akármilyen, akármelyik, bármilyen stb. mindig ly.
 13. A vajon (módosítószó) j-s!
 14. Indulatszókban mindig j: jaj, hej, ej
 15. Olykor két magánhangzó közé j hangot ejtünk, de ezt írásban nem jelöljük: Mária, dió, fiú, leány stb.

Szóvégi szabályok két vagy több szótagból álló szavak végén:

 1. -aj mindig j: robaj, kacaj, óhaj, talaj, olaj, karaj, paraj, moraj, tolvaj, zsivaj stb. kivétel: tavaly, karvaly, bivaly, padmaly, guzsaly
 2. -ály mindig ly: akadály, apály, aggály, aszály, dagály, hatály, kristály, osztály, tartály, viszály stb. kivétel: muszáj, papagáj, szeráj, maláj, lakáj (de lakályos!)
 3. -ely mindig ly: gerely, pehely, székely, tengely, zsindely, hüvely stb. kivétel: dörej, zörej, csevej, röhej
 4. -ély: csekély, esély, ünnepély, tekintély, személy, kedély, szenvedély, szeszély, rejtély stb. kivétel: karéj, taréj
 5. -oly, -öly mindig ly: komoly, mosoly, fogoly, bagoly, stb. kivétel: konvoj.  -oly esetében a szó belsejében is igaz, néhány kivétellel: bojár, bojkott, bojler,bojt, bojtár, fojt, tojás.
 6. -ily szótag, ha szóvan van, akkor általában ly, kivéve: ijed, ijedség, ijeszt
 7. lyog, -lyeg, -lyög mindig ly: gomolyog, émelyeg, hömpölyög, bazsalyog, sompolyog, somolyog, viszolyog stb. 
 8. -lya, -lye mindig ly: datolya, gomolya, derelye, fáklya, gálya, máglya, pocsolya, mulya stb. kivétel: kopja, szója, tuja, cserje, fehérje, bója, buja, héja, perje, orja, rája, tarja. Fontos kitérni a birtokos személyrag E/3-as alakjára (-ja, -je), nem keverendő össze ezzel a szabállyal, mert a ly/j-s szabályok esetén mindig a szótőről beszélünk, nem a szó ragozott alakjáról.
 9. -uly paszuly
 10. -(j)ú, -(j)ű mindig j: erejű, hajú, szép ruhájú, nagy erejű, kivétel: vályú, 

Ha valamelyik szabállyal nem értesz egyet, tudsz másikat, jobban vagy eszedbe jut még néhány kivétel a felsoroltakon kívül, írd meg a moksha@moksha.hu emailre! Köszönöm Kovács Istvánnak, hogy segített kiegészíteni a gyűjteményt!

Visszaugrás a navigációhoz

Visszaugrás a navigációra